Krizový manažer

Jsme zde pro Vás 24/7

Online poradenství Rychlost Časová a finanční dostupnost Efektivita Nastavení funkčních procesů Úspěšnost Diskrétnost

Krizový manažer do firmy

Začněme stručným popisem, kdo vlastně je a co dělá krizový manager. Často panuje názor, že krizový manažer vykonává tak zvaně jen špinavou práci jako propouštění, připravuje firmu k likvidaci, dělá nepopulární  rozhodnutí, je to takový smrťák.  Můj názor je odlišný, bez krizového manažera ve firmě vykazující vychýlení od normálu je otázkou času, kdy  zkrachuje, ukončí svou činnost . Co je normál? Stav, kdy všechny procesy fungují, firma generuje zisk, není v ohrožení. Řada firem kontroluje náklady, výkonost zaměstnanců, celkovou efektivitu a vedoucí pracovníci či top manažeři se považují za krizové manažery. Což je omyl, tito lidé nevládnou potřebnou kompetencí, nejsou schopni dělat razantní změny , jsou svázáni strachem, rizikem, přátelskými či rodinnými vazbami pracovního prostředí apod.

 

Krizový manažer má za úkol dosáhnout předem definovaného cíle.  O způsobu dosažení požadovaného cíle se podělí s vedením firmy, která se s přihlédnutím na krizovou situaci může vyjádřit k uvedenému postupu ovšem krizový manažer by neměl být ničím a nikým ve svém konání omezován. Systematická informovanost s časovým rozvrhem je samozřejmostí každého krizového manažera aneb předávání informací v nastavených časových intervalech lze považovat za prvotní nastavení komunikace krizového manažera s vedením firmy. K dosažení schváleného  cíle se mnohdy využívají do té doby pro zúčastněné  neznámé či podivné řešení. Základní dovedností krizového řízení je hbitá, rázná reakce na momentální situace. Mnohdy se krizový manažer musí odchýlit od krizového plánu vzhledem k situaci, která nastala. Znamená to, že do cíle dorazí jinou cestou. Rozpoznat toho správného krizového manažera od řekněme manažera, který zkušenosti teprve nabírá ,není tak složité.  Vyzrálý krizový manažer se pozná na první pohled. Jde o celkový přehled v oboru obchodní činnosti, znalost právního prostředí, účetní a ekonomické dovednosti, emotivní vyrovnanost, razantnost a kvalifikační předpoklady.  

Seznámení se s firmou, zhodnocení, návrh řešení lze považovat za přípravnou část byť zásadní pro následné kroky. Samotnou realizací úkonů na základě zjištění tedy manažer nezkouší způsobem pokus/omyl kam se posune, ale razantně a nekompromisně vykonává vše k dosažení cíle. Kdyby to bylo snadné, dělá to každý. I takhle lze formulovat zmíněné povolání. Neexistuje předem nastavený postup, je to vždy o konkrétní situaci a okolnostech. Krizový manažer se nemůže opírat o informace, osoby dané firmy,ale spoléhá jen na sebe a vlastní podpůrný tým. Jen tak se vyhne zbytečným průtahům, omylům,apod. Krizové řízení se může mnohdy jevit jako zlehka chaotické manažerské řízení. Jde o speciální manažerskou disciplínu používající metody krizového řízení a analytické techniky. Máme za sebou dvacet let praxe v tomto oboru, stále nás to baví. Můžeme nabídnout jak krizového manažera tak celý tým složený z právníka, účetní, krizového manažera, administrativní podpory, insolvenčního správce, advokáta.